Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

.... στις γραμμές...

Γέφυρα Αχελώου.